หมวดหมู่ : กิจกรรมๆของ กศน.
หัวข้อ : กศน.อำเภอภูซาง ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โดย : admin
อ่าน : 580
อาทิตย์ ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2563 กศน.อำเภอภูซาง ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนภูซางวิทยาคม อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยทำการตรวจคัดกรอง วัดไข้ นักศึกษา กรรมการกำกับห้องสอบและผู้เกี่ยวข้องทุกคน มีการสาธิตการทำหน้ากากอนามัย พร้อมจัดเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อสำหรับทำความสะอาดไว้ตามจุดต่าง ๆ โดยมี นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดพะเยา นิเทศติดตามและให้กำลังใจแก่นักศึกษา