หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563
โดย : admin
อ่าน : 437
อาทิตย์ ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูซาง มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 ทั้ง 3 ระดับคือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2563
#สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูซาง และ กศน.ตำบลทุกแห่ง โทร/FAX : 054 – 465 060 Facebook : www.facebook.com/phusang.nfe website : www.phusangnfe.com
หรือ สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ >>https://forms.gle/E4q6F93VqbHCwByj7
สมัครได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
หลักฐานการสมัคร
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม จำนวน 1 ฉบับ
รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
เอกสารอื่นเช่น ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล ใบสมรส จำนวน 1 ฉบับ